top of page
Reth Kursit 
  • Gjuhë gjermane

  • Ligjërues profesional

  • Certifikata e përfundimit

Niveli A2

Rreth Kursit Koha është për të nxeh karrigën! Pasi të keni zotëruar me sukses nivelin A2, do të kuptoni fjali dhe shprehje që përdoren shpesh. Ju do të kuptoni situata të thjeshta, rutinë që përfshinë shkëmbimin e thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të informacionit në lidhje me gjërat e njohura dhe të zakonshme. Me fjalë të thjeshta, ju do të jeni në gjendje të përshkruani edukimin tuaj dhe të flisni në situata të thjeshta rutinore dhe të shkëmbeni informacione për gjërat e njohura dhe të përditshme, p.sh. për personalitetin tuaj, familjen, punën, udhëtimet…

Provimet Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.


bottom of page