top of page
Reth Kursit 
  • Gjuhë gjermane

  • Ligjërues profesional

  • Certifikata e përfundimit

Kurse komunikimi vetëm për provim me gojë

Rreth Kursit Përgatitja më e mirë për provime me gojë është të përgatitesh me mësimdhënësit tanë, të cilët janë të gjithë komisioner dhe mund t’ju përgatisin posaçërisht për provimin tuaj. Në këto kurse komunikimi ushtroni vetëm temat e provimeve me gojë, gjithnjë me qëllim që ta kaloni provimin për herë të parë ku suksesi është i garantuar. Provimet Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.


bottom of page