top of page
Reth Kursit 
  • Gjuhë gjermane

  • Ligjërues profesional

  • Certifikata e përfundimit

Kurset për fëmijët dhe të rinjët

Rreth Kursit Përderisa mësimi i gjuhës është një përvojë pasuruese për të gjitha moshat, fëmijët janë ata që përfitojnë më së shumti nga kjo aventurë e mrekullueshme. Ekspertët tregojnë se fillimi i hershëm i mësimit është më i rëndësishmi për zotërimin e plotë të një gjuhe të huaj. Kjo rrit ndjeshëm mundësinë që një ditë ajo gjuhë të përvetësohet në nivelin e gjuhës amtare. Njohja e gjuhëve të huaja është gjithashtu e nevojshme për të zgjeruar horizontin e dikujt, për të njohur dhe kuptuar kulturat e tjera, për të bërë miq të rinj, për të mos harruar të përmendim një numër më të madh të dyerve që do të hapen në të ardhmen. Lejoni që fëmija juaj të argëtohet dhe të bëjë diçka të dobishme për veten e tyre. Studimet gjithashtu pohojnë se të mësuarit e gjuhëve të huaja që në moshë të hershme inkurajon krijimtarinë dhe zhvillimin e aftësive të ndryshme tek fëmijët – nga ato sociale te ato akademike. Provimet Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.


bottom of page