top of page
Chalkboard Drawings

PLUS Education Center

LET’S LEARN TOGETHER

Elbow Greeting

Mëso një gjuhë në PLUS Education Center

PLUS Education Center – Qendra e provimeve ECL ofron provime nga A2-C1 të gjuhës gjermane ndërkombëtarisht të njohura dhe kurse të gjuhës gjermane dhe angleze për të rritur dhe fëmijë.

Back to School with Mask

Contact Us

Plus Education Center always has our doors open. Don’t hesitate to get in touch with any questions regarding our academics, events, students, staff or anything else.

+ 389 (0) 72 585 171

Thanks for submitting!

bottom of page